Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jana Hudečková

Jírovcova 2
Brno-Kohoutovice
62300
547383720
ordinacehudeckova@seznam.cz

Milí rodiče,

od 1.4.2012 platí novela zákona č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění,
ve kterém se m.j. upravuje legislativa týkající se očkování.
Nově tedy budete mít povinnost podepisovat informovaný souhlas s očkováním.
Prosím proto, abyste si tento formulář stáhli
a přinesli ke každému očkování již prostudovaný a podepsaný.

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování (3).doc (25,5 kB)
Oznámení soudu dle ust.§35, odst.3, zákona č.372-2011 Sb..doc (27,5 kB)
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.doc (27,5 kB)
Souhlas a nesouhlas nepovinné očkování.doc (24,5 kB)
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let.doc (22,5 kB)
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách.doc (28,5 kB)