Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jana Hudečková

Jírovcova 2
Brno-Kohoutovice
62300
547383720
ordinacehudeckova@seznam.cz

Důležité kontakty

 

Lékařská pohotovostní služba - Dětská nemocnice, Černopolní 9, tel.:545 210 658 nebo 532 234 935

Provoz je zajištěn

  • v pracovních dnech: 15,30 - 07,00 hod. následujícího dne
  • ve dnech pacovního klidu - nepřetržitě

Stomatologická LPS - Úrazová nemocnice, Ponávka 6

Centrum dětských popálenin - Bohunická nemocnice, Jihlavská 20

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293

Záchranná služba    155

 
          

 

Název Odkaz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky www.uzis.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz
Státní zdravotní ústav www.szu.cz
Česká lékařská komora www.lkcr.cz
Banka pupečníkové krve České republiky www.bpk.cz
Helples - informace pro osoby se zdravotním
a mentálním postižením
www.helples.cz