Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jana Hudečková

Jírovcova 2
Brno-Kohoutovice
62300
547383720
ordinacehudeckova@seznam.cz

Ceník

             ÚKONY PLACENÉ PŘÍMOU PLATBOU
                              od 1.9.2022
 
Potvrzení přihlášky do mateřské školy  první 150,- Kč,    další 50,- Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu na VŠ, SŠ          150,-Kč,
 další    50,- Kč
Potvrzení pro činnost ve sportovním oddílu -sportovní prohlídka - nutno EKG  300,- Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti k účasti na letním táboře, škole v přírodě, lyžařském kurzu atd.  200,- Kč
Pojistná událost  250,- Kč
Potravinářský průkaz, zdravotní průkaz  200,- Kč
Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškola)  350,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace   300,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu
 
150,- Kč
Aplikace očkovací látky na přání rodičů (nadstandardní očkování)  250,- Kč
(rotarix 100 Kč,-)
Uchycení náušnice astřelením
   
Lékařské vyšetření ve vlastním zájmu 
/ před pobytem a studiem v zahraničí /
300 Kč
250,- Kč/ucho
pro neregistrované 300,- Kč/ucho
Vyšetření krevni skupiny na žádost rodičů 300,- Kč
Vyšetrení protilátek dle ceniku laboratore
Vyšetrení neregistrovaných pacientů 600,-
Kontrolni vyšetření neregistr. pacientů 300,-
Lékařské potvrzení do zahraničí   1.strana 300 Kč/další strany á 200 Kč  
Kopírování zpráv a dokumentů na žádost pacienta     5 Kč/ stranu