Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jana Hudečková

Jírovcova 2
Brno-Kohoutovice
62300
547383720
ordinacehudeckova@seznam.cz

Informace

Je nutné změnit režim chodu ordinace - Striktně ráno prevence, poté kurativa.

S  dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod

Rodiče drží malé děti, pokud možno na rukou a snaží se rovněž omezit volný pohyb dětí v prostoru čekárny.

Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku 

· Probíhají ve stávajícím režimu. 

· Očkování není vhodné odkládat. 

Ostatní preventivní prohlídky mohou být posunuty na dobu po skončení nouzového stavu. 

Pravidelné nebo hrazené očkování dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP není nutné odkládat. 

Obecně pro dezinfekci koronaviru je v rámci předběžné opatrnosti doporučováno pro plochy a povrchy používat prostředky se širokým spektrem účinku na viry (s virucidním účinkem); chlorové dezinfekční prostředky (chlornan sodný, chlor), peroxosloučeniny (kyselina peroctová, peroxid vodíku), aldehydy. 


Osoby s příznaky respirační infekce by měli raději zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov by tito lidé měli mít nasazenu jednorázovou roušku. 

· Výtěry z krku u pacientů s příznaky akutní respirační infekce, pokud jsou indikovány, provádí praktický lékař dle racionálního zvážení situace. 

· Při vyšetření použijí rodiče malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodí do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjí a vydezinfikují ruce.