Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jana Hudečková

Jírovcova 2
Brno-Kohoutovice
62300
547383720
ordinacehudeckova@seznam.cz

Jak se zachovat a co dělat při podezření na infekci s Coronavirem COVID -19

  1. Pokud jste byl(a) sám (sama) nebo s vaším dítětem v oblasti s hlášeným výskytem infekcí, nebo pokud jste byli v přímém kontaktu s osobami, které byly pozitivně testované na infekci COVID-19, informujte telefonicky vašeho pediatra a zůstaňte po dobu 14 dnů v dobrovolné izolaci doma. Nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
  2. Pokud máte pochybnosti, zda se Vaše dítě nenakazilo, nenavštěvujte dětského lékaře, nechoďte do ordinace, čekárny ani na pohotovost (LSPP), ale nejdříve zatelefonujte svému lékaři nebo na linku krajské hygienické stanice pro Jihomoravský kraj -. 545 113 034 nebo na SZÚ - 724 810 106, 725 191 367, nebo na informační krizovou linku Jihomoravského kraje 800 129 921.  Pokud se nikam nedovoláte - volejte linku 112.
  3. Umývejte si častěji ruce, vyzvěte také vaše dítě, aby si častěji umývalo ruce. Použijte vodu a mýdlo po dobu minimálně 20 vteřin nebo použijte antibakteriální gel s minimálně 60% koncentraci alkoholu.
  4. Aplikujte nahoře zmíněné pravidla při jakémkoliv příznaku nachlazení nebo chřipky. Vyvarujte sebe a vaše dítě úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky. Dodržujte minimálně 1 m odstup od osob, které kašlou, kýchají nebo mají horečku.
  5. Pokud je Vaše dítě nemocné, má horečku, kašle nebo má rýmu, ZŮSTAŇTE DOMA, vyhněte se návštěvy veřejných míst do úplného uzdravení. Pokud splňujete bod 1 (pobyt v postižených oblastech nebo jiný kontakt s nakaženou osobou), nenavštěvujte dětského lékaře, nechoďte do ordinace nebo čekárny ani na LSPP, ale nejdříve zatelefonujte svému lékaři nebo na výše uvedené linky.
  6. Naučte Vaše dítě si při kašli a kýchání zakrýt nos a ústa kapesníkem nebo celou paží - přiblížením úst do oblasti lokte.
  7. Udržujte čistotu na površích nebo předmětech v domácnosti, to se týká hlavně hraček, které sdílí děti s jinými dětmi.
  8. Použijte ochranou ústní masku jen u osob, které jsou nemocné, mají příznaky nachlazení nebo chřipky, hlavně tehdy nachází-li se v domácnosti novorozenec nebo kojenec.
  9. Odstraňujte obličejové respirační masky a kapesníky tak, že je dáte do uzavíratelných nádob.